Många har en önskan om att bli begravd i sitt hemland även om man varit bosatt i Sverige under en lång tid. Orsaken är varierande, för vissa har det med tradition och religion att göra och för andra inte. Oavsett är det ett ganska stort projekt att arrangera men med rätt hjälp från en begravningsbyrå går det att ordna det mest praktiska i Sverige för att sedan genomföra själva begravningen utomlands.

Lagar, regler och pappersarbete

För att arrangera en begravning utomlands är det otroligt många papper som ska vara iordning innan transporten av kroppen kan äga rum. Dödsfallsintyget behöver för det första översättas och styrkas, det måste finnas ett intyg för balsamering (i det fall kroppen ska transporteras i kista) och det måste också finnas ett intyg på att det finns en begravningsplats i landet där begravningen ska äga rum. Arbetet med alla dessa papper som ska tas fram, fyllas i och skickas iväg kan vara svårt att göra på egen hand. En begravningsbyrå kan ofta hjälpa till med dom praktiska delarna inför transporten, så att allt med säkerhet blir rätt.

Begravning utomlands med kista

När en gravsättning ska äga rum i ett annat land än i Sverige behöver man transportera kroppen på något vis. För att göra det finns krav på att man använder sig av dubbla kistor, en av zink och en av trä, och dessa beställer man enklast hos en begravningsbyrå. Något som är viktigt att tänka på om gravsättningen ska äga rum med kista är att det måste finnas en formell mottagare i det land som transporten ska gå till. Personen måste kunna identifiera sig och det krävs både namn, personnummer och telefonnummer. Man får räkna med att administrationen för utlandstransporten och en begravningsbyrå tar en dryg vecka, även med hjälp från en byrå, med alla intyg och papper som ska fixas. En begravningsbyrå kan även hjälpa till med kontakter vad gäller flygbolag och ambassad i det aktuella landet.

Mindre krångel med urna

Att transportera en avliden i kista till ett annat land är otroligt dyrt. Logistiken och byråkratin är minst sagt krånglig och dom många reglerna gör att många avstår. Väljer man däremot att kremera kroppen i Sverige för att sedan bara ha en urna på begravningen är det både billigare och enklare, eftersom man i dom allra flesta fall kan resa själv med urnan som handbagage.

Vad ska man välja?
Om den avlidne lämnat en önskan om att få begravas i sitt hemland är det förmodligen någon man som anhörig vill respektera. Inom många religioner finns dock bara jordbegravning som alternativ, det vill säga att kremering inte används över huvud taget, och då finns bara valet att ordna transport för en kista trots det krångliga arbetet. Även om man kan få bra hjälp från en begravningsbyrå så är det ett projekt som kommer kosta väldigt mycket pengar. Till exempel så gäller inte begravningsavgiften i något annat land än i Sverige och bara flygtransporten kan kosta så mycket som 20 000 och ibland även mer. Andra kostnader kommer förmodligen också att tillkomma och har man inte råd kanske man helt enkelt får arrangera en begravning i Sverige.