Dom flesta hamnar någon gång i ett skede i livet där man behöver en begrava och ta avsked av någon närstående. När en familjemedlem, anhörig eller nära vän går bort är det mycket som ska fixas och man gör då bäst i att anlita en auktoriserad begravningsbyrå. Man får då hjälp med alltifrån att ordna transport och utforma begravningen till att förrätta bouppteckningen för den avlidne. Man kan alltså räkna med stöd och professionell hjälp genom hela processen, vilket kan kännas skönt för många under en redan jobbig tid.

Vad innebär auktorisation?
Att en begravningsbyrå är auktoriserad innebär att alla som jobbar där vid något tillfälle har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning. Utbildningen innebär bland annat att man lärt sig hur man främjar god begravningssed, där man arbetar med stor respekt för sina kunder. Man har en speciell yrkesetik eftersom man arbetar med människor som befinner sig i sorg. Auktorisationen ska leda till ökad trygghet och fungera som en försäkring att man som kund får rätt hjälp. Den har även stränga regler kring att byråerna som är medlemmar följer flera punkter, bland annat vad gäller information om priser och tystnadsplikt.

En auktoriserad begravningsbyrå jobbar alltså efter en speciell arbetsmodell med vissa krav, för att på bästa sätt kunna bemöta och hjälpa sina kunder, både när det gäller praktiska saker, utformning av begravningen och mer därtill.

Det här kan du förvänta dig hos en auktoriserad byrå:
-De sköter kontakt med pastorsämbete
-De kontaktar skatteverket för dödsfallsanmälan och andra intyg
-De kontaktar sjukhus och ser till att den avlidne transporteras därifrån

-Man får hjälp med utformning av begravningsprogram, dödsannons och andra tryck

-Man får hjälp att ordna med sång, musik, organist och annat som önskas

-Beställning av blommor och andra dekorationer
-Hjälp med att ordna minnesstunden

Hjälper till vid livets svåraste stunder
Att begrava en familjemedlem eller vän är bland det svåraste man gör i livet men ändå är det något man måste ta sig igenom. Kanske finns det önskemål från den avlidne hur begravningen, gravsättningen och den eventuella minnesstunden ska gå till och då blir det möjligtvis lite lättare. Om det inte gör det så finns alltid hjälp att få och med stöd från en begravningsbyrå tar man var sak i rätt ordning, för att sedan få ett värdigt avslut. Byrån sköter det mesta jobbet inför, under och även efter själva begravningen så att anhöriga ges tid till sorgearbete och andra saker som känns viktiga.